Τίτλος Θέσης: Ecommerce Assistant Manager
Location: Κεντρική αποθήκη The Body Shop, Γρ. Λαμπράκη 1 & Κυψέλης, Αργυρούπολη
Εργασία: Πλήρους απασχόλησης

 

Περιγραφή ρόλου: Να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και των αναγκών του marketing σε συνεργασία με την υπάρχουσα ομάδα, παρέχοντας στους πελάτες εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου.

 

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση, προετοιμασία και συσκευασία παραγγελιών.
 • Τιμολόγηση (έκδοση παραστατικών) στο σύστημα εμπορικής διαχείρισης της εταιρείας και αρχειοθέτηση παραστατικών.
 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου και e-mail.
 • Διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας.
 • Διαχείριση, οργάνωση, και τακτοποίηση της αποθήκης.
 • Διαχείριση και έλεγχος παραλαβών προϊόντων.
 • Διενέργεια φυσικών απογραφών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εξοικείωση με συστήματα CMS (ιδανικά Magento).
 • Εξοικείωση με συστήματα ERP.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Office Suite.
 • Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία και στον γραπτό λόγο.
 • Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτός και προφορικός λόγος).
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows.
 • Οργανωτικά προσόντα και επαγγελματική συμπεριφορά και συνείδηση.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες και ευχάριστος θετικός χαρακτήρας.
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας.

 

Παροχές

 • Εργασία πλήρους απασχόλησης.
 • Σταθερός μισθός και ασφάλιση.
 • Εξαιρετικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

Σε περίπτωση αποστολής βιογραφικού με email παρακαλώ στο θέμα να αναγράφεται ο κωδικός: TBS89ECOM